معده 2
زخم پپتیک

زخم پپتیک

آذر ۱, ۱۳۹۶ نسخه

زخم پپتیک – Peptic Ulcer نام دیگر آن زخم معده، زخم دئودنوم است. زخم های پپتیک به صورت ضایعاتی در […]

مشاهده
التهاب اتوایمیون معده

التهاب اتوایمیون معده

شهریور ۴, ۱۳۹۵ نسخه

التهاب اتوایمیون معده تورم ایمنی و غیرعفونی معده  (التهاب معده) می باشد که ناشی از پادتن هایی (پادتن های خودکار […]

مشاهده