آنوریسم آئورت شکمی 1
آنوریسم آئورت شکمی

آنوریسم آئورت شکمی

بهمن ۶, ۱۳۹۵ نسخه

آنوریسم آئورت شکمی – Abdominal Aortic Aneurysm اسامی دیگر آن عبارتند از: AAA آنوریسم آئورت علائم آنوریسم آئورت شکمی بیشتر افراد  مبتلا […]

مشاهده