منوی سایت
بیماری ها
۲۴۷
اسفند ۲۱, ۱۳۹۵
درد لگنی مزمن – Chronic Pelvic Pain نام دیگر آن سندرم درد لگنی است. علایم درد لگنی مزمن علائم این بیماری به […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
آمبولی چربی ( کلسترول ) – Cholesterol Emboli اسامی دیگر آن سندرم آمبولی کلسترول  و یا آتروامبولی است. علایم آمبولی چربی لکه […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
وبا یا کلرا – Cholera نام دیگر آن ویبریوکلرا و یا ویبریو است. علایم وبا اسهال آبکی تهوع استفراغ خشکی پوست تشنگی بیش […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
کلامیدیا در مردان – (Chlamydia (Male اسامی دیگر آن اورتریت غیر گونوکوکی و کلامیدیا تراکوماتیس است. علایم کلامیدیا در مردان خروج ترشح […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
کلامیدیا در زنان – (Chlamydia (Female اسامی دیگر آن اورتریت غیر گونوکوکی و کلامیدیا تراکوماتیس است. علایم کلامیدیا در زنان ترشحات […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
آبله مرغان واریسل – (Chickenpox (Varicella نام ویروس این بیماری واریسلا زوستر است. علایم آبله مرغان واریسل راش تاول دار برجستگی […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
پنومونی شیمیایی – Chemical Pneumonia نام دیگر آن پنومونی آسپیراسیون است. علایم پنومونی شیمیایی سرفه خشک سرفه همراه با خون مشکلات تنفسی […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
سوختگی های شیمیایی – Chemical Burns علایم سوختگی های شیمیایی درد و سوزش و یا قرمزی بر روی پوست کاهش دید و […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
سوختگی شیمیایی دهان و یا گلو – (Chemical Burn (Mouth or Throat علایم سوختگی شیمیایی دهان و یا گلو قرمزی سوزش […]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
بیماری شاگاس – Chagas Disease علایم بیماری شاگاس تب تورم چشم ها تورم در نزدیک محل گزش برجستگی غدد لنفاوی درد عضلانی […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۵
سرویسیت – Cervicitis نام دیگر آن التهاب گردن رحم ( سرویکس ) است. علایم سرویسیت درد ناحیه ی بالای لگن درد در […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۵
اسپوندیلوزیس گردنی – Cervical Spondylosis به آن استئوآرتریت گردن هم می گویند. علایم اسپوندیلوزیس گردنی درد و سفتی گردن سردرد که ممکن […]

آخرین مقالات

آخرین مقالات شاخص

پزشکی