منوی سایت
طب گیاهی
۷۵
خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد تیانین – Theanine اسامی دیگر لاتین: ۲-Amino-4- (ethylcarbamoyl) Butyric Acid, 5-N-ethylglutamine, Gamma-glutamylethylamide, L-Theanine, L-Théanine, N-Éthyl-L-Glutamine, Teanina, Théanine تیانین […]
خرداد ۲۰, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد عنصر ایندیوم – Indium دیگر اسمی به لاتین: Atomic number 49, Chlorure d’Indium, Colloidal Indium, In, Indio, Indium (III), Indium […]
خرداد ۸, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد اسید فولیک – Folic Acid اسامی دیگر به لاتین: ۵′-methyltetrahydrofolate, 5′-MTHF, Acide Folique, Acide Ptéroylglutamique, Acide Ptéroylmonoglutamique, Acido […]
خرداد ۵, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد انگور اورگون – Oregon Grape اسامی دیگر لاتین: Barberry, Berberis aquifolium, Berberis nervosa, Berberis repens, Berberis sonnei, Blue Barberry, […]
خرداد ۵, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد انگور فرنگی هندی – Indian Gooseberry اسامی دیگر لاتین: Aamalaki, Amalaki, Amblabaum, Amla, Amla Berry, Aonla, Aovla, Arbre […]
خرداد ۵, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد انگور – Grape اسامی دیگر به لاتین: Activin, Black Grape Raisins, Calzin, Draksha, Enocianina, European Wine Grape, Extrait de […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد بتاکاروتن – BetaCaroten اسامی لاتین: A-Beta-Carotene, A-Bêta-Carotène, Beta Carotene, Bêta-Carotène, Bêta-Carotène Tout Trans, Beta-Caroteno, Carotenes, Carotènes, Carotenoids, Caroténoïdes, Caroténoïdes […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد بتا سیتوسترول – Beta Sitosterol اسامی لاتین: Angelicin, Angélicine, B-Sitosterol 3-B-D-glucoside, B-Sitosterolin, Beta Sitosterin, Bêta-sitostérine, Beta Sitosterol, Bêta-Sitostérol, Beta-Sitosterol […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد بادام تلخ – Bitter Almond اسامی لاتین: Almendra Amarga, Almendro Amargo, Amande Amère, Amandier Amer, Amandier à Fruits Amers, […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد انیسون – Anise نام های دیگر انیسون : بادیان رومی، زیره رومی، آنیس اسامی لاتین: Anis, Anís, Anis Vert, […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد الجین – Algin اسامی دیگر لاتین: Alginate, Alginate de Sodium, Alginates, Alginato, Algine, Algue Géante, Ascophylle Noueuse, Ascophyllum nodosum, […]
خرداد ۳, ۱۳۹۶ طب گیاهی
اطلاعات کلی در مورد بتاگلوکان – Beta Glucan اسامی لاتین: ۱-۳,۱-۶-beta-glucan, 1-3,1-6-bêta-glucane, B-Glucane d’Avoine, Barley Beta-Glucan, Barley B-Glucan, beta-1,3-D-glucan, Beta-1,3/1,6-D-Glucan, Bêta-1,3/1,6-D-Glucane, Beta 1,3/1,6 […]

آخرین مقالات

آخرین مقالات شاخص

پزشکی