منوی سایت

راه هایی خارق العاده برای کاهش چروک های صورت

به پشت بخوابید

به پشت بخوابید

اگر هرشب به یک طرف بخوبید، چروک های خواب شکل خواهند گرفت. این چروک ها لایه های بالایی پوست را می زایند و پس از بیدار شدن محو نخواهند شد. به پهلو خوابیدن، خطوط روی چانه و گونه را به وجود خواهد آورد. برای جلوگیری از به وجود آمدن چروک های جدیدتر به پشت بخوابید.