منوی سایت

ام اس یا اسکلروزیس چندگانه ( مولتیپل اسکلروزیس )

تفاوت سکته مغزی با ام اس

تفاوت سکته مغزی با ام اس

گیجی، اختلال تکلم و ضعف عضلانی می­ توانند از علایم ام اس باشند. اما آن ­ها می ­توانند علایم یک سکته مغزی هم باشند. اگر شخصی به طور ناگهانی دچار مشکل در تکلم یا حرکت دست یا پا شود، بایستی به سرعت به اورژانس رسانده شود. رسیدگی به بیمار دچار سکته، در ساعات اولیه نقش حیاتی در بهبود او ایفا می­ کند.