منوی سایت

ام اس یا اسکلروزیس چندگانه ( مولتیپل اسکلروزیس )

درمان ام اس: فیزیوتراپی

درمان ام اس: فیزیوتراپی

اگر ام اس، تعادل، هماهنگی و قدرت عضلانی را تحت تاثیر قرار دهد، شما می­ توانید با آموزش و تمرین جبران کنید. فیزیوتراپی می­ تواند به کشش عضلانی، سفتی عضلانی و کمک کند.

فیزیوتراپی های ویژه ای می ­تواند به بهبود و هماهنگی حرکات دستان شما برای لباس پوشیدن و نوشتن کمک کند. اگر شما در حرف زدن و بلع مشکل دارید، گفتار درمان می­ تواند به شما کمک کند.