منوی سایت

ام اس یا اسکلروزیس چندگانه ( مولتیپل اسکلروزیس )

ارتباط ام اس با آب و هوا

ارتباط ام اس با آب و هوا

محققان پیشنهاد می­ کنند که بیماری در ماه ­های تابستان فعال­ تر شود. گرما و رطوبت بالا می ­توانند به طور موقت سبب بدتر شدن علایم بشوند. از طرف دیگر هوای بسیار سرد و تغییرات ناگهانی در دما نیز می­ تواند سبب بدتر شدن علایم گردد.