منوی سایت

ام اس یا اسکلروزیس چندگانه ( مولتیپل اسکلروزیس )

ام اس چگونه پیشرفت می کند؟

ام اس چگونه پیشرفت می کند؟

این بیماری در هر شخص متفاوت است. پزشکان معمولا آن را به چهار فرم تقسیم می­ کنند:

نوع عود كننده – فروكش كننده : در هنگام بروز حملات حاد، علایم به صورت ناگهانی زیاد می­ شوند و سپس تقریبا به طور کامل بهبود می یابند یا فروکش می ­کنند. این نوع شایع ترین نوع ام اس است.

نوع پيشرونده – اوليه : در این نوع، علایم به آرامی و به تدریج بدتر می­ شود.

نوع پيشرونده – ثانويه : ابتدا به صورت نوع اول یعنی عودکنند – فروکش کننده شروع شده و سپس به صورت پیشرونده در می آید.

نوع پيشرونده – عود كننده : در این حالت بیماری به تدریج بدتر می­ شود. بیمار دچار عود شدگی حاد می­ شود که ممکن است فروکش کند یا نکند. این فرم کم­تر متداول ام اس است.