منوی سایت

زیبایی و سوالات جالب و رایج در مورد آن

چرا ابروهایم پیوسته هستند؟

چرا ابروهایم پیوسته هستند؟

همه می دانند که برخی دخترها بین ابروهایشان مو دارند. اغلب موهای گذرا روی صورت، نشانی بی آزار هستند که بصورت ارثی در خانواده وجود دارند. بند انداختن یا کندن موها می توانند ظاهری تمیز را تا چند هفته به شما هدیه بدهند. برای موهای لب و چانه، کرم موبر صورت که باید از چشم دور نگه داشته شود یک گزینه است. لیزرکردن و الکترولیز روش های دایمی حذف موهای زائد هستند.