منوی سایت

ریزش موی زنان: علل و راه حل های جلوگیری از نازک شدن مو

اندازه گیری ریزش موی زنان

اندازه گیری ریزش موی زنان

مقیاس ساوین یک مقیاس متداول است که از شدت موی طبیعی تا تاج طاس (بسیار نادر) تغییر خواهد کرد. این معیار در مستند کردن طاسی الگوی زنانه که در حدود 30 میلیون زن آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده است مفید است. متخصصان فکر می کنند که ژنتیک و افزایش سن همراه با تغییرات هورمونی زمان یائسگی در روند تغییرات هورمونی مربوط به ریزش مو نقش دارند. مو ممکن است کاملا نازک شود با بیشترین ریزش در طول مرکز کف سر. خط موی عقب رفته در زنان بسیار نادر است.