منوی سایت

ریزش موی زنان: علل و راه حل های جلوگیری از نازک شدن مو

موی هر کس با تصویری که از خودش دارد گره خورده است

موی هر کس با تصویری که از خودش دارد گره خورده است

بلند, کوتاه, پرپشت, ابریشمی. برای بیشتر زنان مو چیزی فراتر از یک توده فیبر است و همین بیانگر سبک و شخصیت فرد است. تحقیقات همینطور نشان می دهند که مو و تصویر فرد از خودش رابطه بسیار نزدیکی دارند. اگر یک روز با بد حالت گرفتن موها بتواند باعث شود که زن احساس بدی داشته باشد, ریزش مو می تواند ظاهر ناراحت کننده ای به صورت هر روز صبح در آینه ایجاد کند.